Κοίμηση της Θεοτόκου – Ανωγή

Ο Ναός της Παναγίας στην Ανωγή Ιθάκης, κτισμένος σε υψόμετρο 500m, είναι ένας από τους μεγαλύτερους, σημαντικότερους και αρχαιότερους ναούς των Βαλκανίων. Είναι ρυθμού Βασιλικής μεγάλων διαστάσεων (μήκος 30m και πλάτος 10m περίπου) και όπως λέγεται κτίστηκε τμηματικά πριν από 700 χρόνια. Το εσωτερικό του Ναού παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι είναι ολόκληρο σκεπασμένο με τοιχογραφίες Βυζαντινής Τεχνοτροπίας και γι’ αυτό το λόγο έχει κηρυχθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων από το 1959, ως διατηρητέο ιστορικό μνημείο. Τα πολλαπλά στρώματα αγιογραφιών μαρτυρούν ότι η εκκλησία γκρεμίστηκε και ξαναχτίστηκε. Δίπλα στον ναό, υψώνεται επιβλητικό βενετσιάνικο καμπαναριό που χτίστηκε το 1682.

Πηγή: www.terrabook.gr