Πυραμίδες – Εξωγή

 

Τρεις πυραμίδες βρίσκονται στην Εξωγή και είναι χτισμένες με μυλόπετρες.