Παλαιοχώρα

Η ερειπωμένη μεσαιωνική Παλαιοχώρα βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού, σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από το Περαχώρι. Η περιοχή κατοικήθηκε την μεσαιωνική περίοδο και μέχρι την Ενετοκρατία υπήρξε ο σημαντικότερος οικισμός του νησιού. Σήμερα στην Παλαιοχώρα σώζονται ερείπια κατοικιών και βυζαντινών εκκλησιών στο εσωτερικό των οποίων σώζονται βυζαντινές τοιχογραφίες.

Πηγή: www.terrabook.gr