Ανωγή – Κιόνι

Από το ελικοδρόμιο της Ανωγής, ξεκινάει ένα από τα πιο δημοφιλή μονοπάτια της Ιθάκης. Κατηφορίστε ακολουθώντας τα κόκκινα σημάδια και θα φτάσετε μέχρι το γραφικότερο χωριό της Ιθάκης, προστατευμένο από την Unesco, το Κιόνι.