Σπήλαιο Ρίζες Προς Μαραθιά

Βρίσκεται κάτω από το χωριό Περαχώρι και πάνω από τον κεντρικό δρόμο του Μαραθιά. Λίγο πριν την περιοχή “Ανεμοδούρι″ στη νότια Ιθάκη, ξεκινά το ανηφορικό μονοπάτι για την Σπηλιά στις Ρίζες. Κάποιοι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό ήταν το Σπήλαιο του Ευμαίου, κυρίως λόγω του μεγάλου μεγέθους και της χωρητικότητας του.