Μνημείο Ναυτικών – Βαθύ

Ιδιαίτερα παλαιότερα, μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της Ιθάκης απασχολούνταν στην θάλασσα. Κάθε θιακιά οικογένεια έχει τουλάχιστον ένα ναυτικό, ο οποίος αναγκάζεται να φύγει από τον τόπο του και τους δικούς του, να ταξιδεύει στα πέρατα του κόσμου, σε μικρά και μεγάλα καράβια για να ζήσει. Κάποιοι από τους ναυτικούς αυτούς, έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Και η σιδερένια αυτή άγκυρα είναι «γι’ αυτούς που αγκάλιασε για πάντα το κύμα».

Πηγή: www.terrabook.gr