Ι.Ν. Εισοδείων Υ.Θ. Μητροπολη Βαθύ

Η Μητρόπολη, χτίστηκε το 1800. Προϋπήρχε μικρός ναΐσκος τον οποίο μεγάλωσαν για τις ανάγκες των ενοριτών. Έχει ένα θαυμάσιο ολόγλυφο ξύλινο τέμπλο, μεταβυζαντινής τέχνης του 1793, που κατασκευάστηκε από τον Μετσοβίτη, Ιωάννη Πασχουλίτη. Παραπλεύρως του Ναού, υπάρχει το περίφημο καμπαναριό με την θαυμάσια πέτρινη δομή του. Η κατασκευή του άρχισε το 1820 και περατώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα.

Πηγή: www.terrabook.gr